Giáo Trình Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010)- Nguyễn Thị Minh Thọ, 355 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by quanh.bv, Jul 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo Trình Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2010
  Nguyễn Thị Minh Thọ
  355 Trang
  Ngày 30/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chinh đã ký Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế quyết định số 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 cùa Bộ Tài chính và các Thông tu hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999 - TC/QĐ/CĐKT nam rải rác trong các văn bàn khác nhau chưa được hệ thống hoa gây khó khăn cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị Hành chính sự nghiệp và người sù dụng trong việc học tập, nghiên cứu và thực hiện.
  Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt môn học này, Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế và QTKD đã biên soạn cuốn giáo trình "Kế toán Hành chính sự nghiệp" trên cơ sở vận dụng Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC. Các tác giả đã cố gắng trình bày đơn giản, có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các đơn vị hành chính sự nghiệp với hi vọng giáo trình này không chi là tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên chuyên ngành kế toán trong các trường đại học và cao đẳng mà cong là tài liệu tham khảo bổ ích cho đông đào bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page