Giáo Trình Kế Toán Quản Trị Công (NXB Tài Chính 2020) - Trương Thị Thủy, 368 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán' started by quanh.bv, Sep 11, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-9-11_20-58-6.png
  Kinh tế thị trường ở Việt Nam đã thực sự chuyển đổi và lớn mạnh, tính liên thông, cạnh tranh và hoạt động của nền kinh tế Việt Nam dần được hoàn thiện. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhu cầu thông tin kinh tế, tài chính ngày càng đa dạng, phức tạp. Công cụ kế toán Công phục vụ quản lý kinh tế, chính trị xã hội được khẳng định, ngày càng tiệm cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế. Khái niệm Quản trị quốc gia đã ra đời tại văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả” Vai trò của Kế toán Quản trị công ngày càng quan trọng
  • Giáo Trình Kế Toán Quản Trị Công
  • NXB Tài Chính 2020
  • Trương Thị Thủy, Ngô Thanh Hoàng
  • 368 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1s3fYbDqzekCPlZ5Jl7ywopZ3Atn9A9xZ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page