Giáo Trình Kế Toán Tài Chính 1 (NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020) - Chung Ngọc Quế Chi, 206 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by nhandang123, Jun 9, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Giáo trình Kế toán tài chính 1 đƣợc biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, chƣơng trình giảng dạy và mục tiêu đào tạo của Trƣờng Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm 4 chƣơng bao gồm những kiến thức cơ bản và cập nhật về kế toán trong điều kiện áp dụng Luật kế toán Việt Nam và thông tƣ 200 /2014/TT-BTC Thông tƣ ― Hƣớng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp ― ngày 22/12/2014 do Bộ tài chính ban hành.
  Chƣơng 1: Kế toán vốn bằng tiền
  Chƣơng 2: Kế toán hàng tồn kho
  Chƣơng 3: Kế toán tài sản cố định
  Chƣơng 4: Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo tiền lƣơng
  • Giáo Trình Kế Toán Tài Chính 1
  • NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020
  • Chung Ngọc Quế Chi
  • 206 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/693DD000AC9844C
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 6, 2021

Share This Page