Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (NXB Tài Chính 2008) - Ngô Thế Chi, 711 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kế Toán' started by quanh.bv, Oct 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu. Kế toán tài chính là bộ phận quan trong trong hệ thống kế toán đó, nó cũng không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán quốc tế nhằm có được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ quan chức năng và nhà quản lý. Cuốn giáo trình này gồm những nội dung chính sau:
  Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu và ứng trước.
  Chương 3: Kế toán các loại vật tư.
  Chương 4: Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.
  Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  Chương 7: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  Chương 8: Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.
  Chương 9: Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp và thương mại dịch vụ.
  Chương 10: Báo cáo tài chính.
  • Giáo Trình Kế Toán Tài Chính
  • NXB Tài Chính 2008
  • Ngô Thế Chi
  • 711 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View.aspx?Id=1170
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 11, 2018

Share This Page