Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 1-2 (NXB Giao Thông Vận Tải 2008) - Bùi Văn Dương, 295 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Nov 10, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngày nay, thương mại và dịch vụ nói chung, dịch vụ kế toán, kiểm toán nói riêng đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia, nhất là các nước phát triển. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng không thể tách khỏi xu thế tất yếu trên. Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Hơn nữa, giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nhiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nội dung quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) gồm có 8 chương:
  Chương 1: Tổng quan (Người viết: PGS.TS. Bùi Văn Dương - ThS. Phan Thị Thu Hà)
  Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu (Người viết: ThS. Phan Thị Thu Hà - TS. Nguyễn Xuân Hưng)
  Chương 3: Kế toán hàng tồn kho (Người viết: PGS.TS. Bùi Văn Dương - TS. Dương Thị Mai Hà Trâm)
  Chương 4: Kế toán tài sản cố định (Người viết: ThS. Đặng Ngọc Vàng)
  Chương 5: Kế toán nợ phải trả (Người viết: ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc)
  Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu (Người viết: TS. Nguyễn Ngọc Dung)
  Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh (Người viết: TS. Hà Xuân Thạch)
  Chương 8: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ (TS. Dương Thị Mai Hà Trâm)
  • Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Phần 1-2
  • Bùi Văn Dương, Nguyễn Thị Kim Cúc, Dương Thị Mai Hà Trâm, Đặng Ngọc Vàng
  • NXB Giao Thông Vận Tải 2008
  • 295 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://tiki.vn/giao-trinh-ke-toan-tai-chinh-phan-1-2-p531031.html

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 19, 2018

Share This Page