Giáo Trình Khoa Học Quản Lý (NXB Lý Luận Chính Trị 2005) - Hồ Văn Vĩnh, 220 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Apr 1, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-1_22-57-35.png
  Khoa học quản lý đã có một quá trình ra đời, phát triển và đến nay đã trở thành một ngành khoa học độc lập, có vai trò và tác động to lớn đối với sự phát triển của xã hội loài người.
  Ở nước ta, khoa học quản lý đã được nghiên cứu và đưa vào giảng dạy trong nhiều năm cho nhiều loại đối tượng, trong đó có các cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhờ đó, đã cung cấp những kiến thức cơ bản về môn khoa học này và góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ các cấp, các ngành trong cả nước. Tuy vậy, bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay đang đặt ra yêu cầu mới về nâng cao kiến thức và năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ để thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Đây là yêu cầu vừa có tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.
  • Giáo Trình Khoa Học Quản Lý
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2005
  • Hồ Văn Vĩnh
  • 220 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9793
  https://drive.google.com/file/d/1IQaSvvKMdmwImHLYB-jRhs0eFTqVK6Qc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page