Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Vũ Đức Lung, 286 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 11, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Với mục tiêu đưa các môn học chuyên ngành công nghệ thông tin vào học ngay từ những học kỳ đầu trong trường đại học Công nghệ thông tin, giáo trình Kiến trúc máy tính được biên soạn đặc biệt cho mục đích này và được định hướng cho sinh viên nghành công nghệ thông tin năm thứ nhất. Giáo trình Kiến trúc máy tính này trình bày các vấn đề chung nhất, các thành phần cơ bản nhất cấu thành nên máy tính hiện đại nhằm trang bị cho sinh viên các nội dung chủ yếu trong 8 chương
  • Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Vũ Đức Lung
  • 286 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://issuu.com/nhasachbookbooming/docs/gi__o_tr__nh_kientrucma
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jun 7, 2018

Share This Page