Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2002) - Chu Văn Cấp, 334 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Sep 22, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-22_21-38-28.png
  Kinh tế chính trị Mác - Lênin là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin. Kinh tế chính trị Mác - Lênin là biểu hiện mẫu mực của sự vận dụng quan điểm duy vật về lịch sử vào phân tích kinh tế. Nó nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sản xuất, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế - xã hội để vận dụng một cách đúng đắn, sát hợp vào điều kiện cụ thể của đất nước.
  Nhằm định hướng về những quan điểm cơ bản cho việc giảng dạy và học tập bộ môn kinh tế chính trị Mác - Lênin trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới và của Việt Nam hiện nay, trên cơ sở Bộ giáo trình chuẩn quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn Bộ giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênjn dùng cho hệ cử nhân chính trị.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Chu Văn Cấp
  • 334 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7702
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page