Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Văn Hảo, 323 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_14-7-18.png
  Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương tại Công văn số 3327/TB/TTVH ngày 16-9-2002, sau khi được cấp trên thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh ở các trường đại học. Giáo trình này cũng được dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trưởng cao đăng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Tham gia biên soạn là tập thể những phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên kinh tế chính trị Mác - Lênin của một số trường đại học và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở quán triệt nội dung quan điểm của giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2002
  • Nguyễn Văn Hảo
  • 323 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=8290
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page