Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (NXB Chính Trị 2006) - Chu Văn Cấp, 440 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Sep 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-18_16-11-55.png
  Được sự đồng ý của Ban Khoa giáo Trung ương, Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương tại Công văn số 3327/TB/TTVH ngày 16-9-2009, sau khi được cấp trên thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học. Giáo trình này cũng được dùng cho khối ngành kinh tế - quản tr kinh doanh trong các trường cao đẳng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Tham gia biên soạn Giáo. trình là tạp thể giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đang giảng dạy trong một số trường đại học và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trên cơ sở quán triệt nội dung, quan điểm của giáo trình kinh tế. chính trị Mác - Lênin của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa bọc Mác -_ Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu giảng đạy, học tập môn kinh tế chính trị Mác-Lênin (dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa chữa và bổ sung để tái bản giáo trình này trên cơ sở góp ý của các trường đại học, cao đẳng.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin
  • NXB Chính Trị 2006
  • Chu Văn Cấp
  • 440 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7757
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page