Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa - Chu Văn Cấp

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by nhandang123, Nov 24, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-24_16-41-39.png
  Cùng với Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin. Kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế - xã hội. Từ đó có cơ sở khoa học để vận dụng một cách đúng đắn, sát hợp vào điều kiện cụ thể của mỗi nước đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2013
  • Chu Văn Cấp
  • 143 Trang (x2)
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3591
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page