Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa - Chu Văn Cấp

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Jul 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-21_16-28-13.png
  Cùng với Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác-Lênin. Kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sàn xuất, phân phôi, trao đôi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế- xã hội. Từ đó có cơ sở khoa học để vận dụng một cách đúng đắn, sát hợp vào điều kiện cụ thể của mỗi nước đang trên con đường xây dựng chù nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2008
  • Chu Văn Cấp
  • 347 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-28395.html
  https://drive.google.com/file/d/1uuImQ9_SW1crSjyT6hCPTFumMQhcgYV9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 21, 2022

Share This Page