Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam 2013

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Sep 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-22_18-4-37.png
  Kinh tế chính trị Mác-Lênin nghiên cứu các quan hệ xã hội của con người trong quá trình sàn xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng của cải vật chất qua các giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội loài người, làm rõ bản chất của các quá trình và các hiện tượng kinh tế, tìm ra các quy luật vận động của nền kinh tế- xã hội. Từ đó có cơ sở khoa học để vận dụng một cách đúng đắn, sát hợp vào điều kiện cụ thể của mỗi nước đang trên con đường xây dựng chù nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
  • Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin Về Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2013
  • Chu Văn Cấp
  • 248 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7758
  https://drive.google.com/file/d/1iEbB4jo__HhCrqql_P-p6QEqObe-gILM
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 22, 2022

Share This Page