Giáo Trình Kinh Tế Doanh Nghiệp Thương Mại (NXB Thống Kê 2012) - Phạm Công Đoàn, 292 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by nhandang123, Jun 6, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-9-23_23-18-6.png
  Hoạt động của doanh nghiệp th ơng mại có vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân, gắn sản xuất với tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngμy cμng tăng của đời sống xã hội, thúc đẩy sản xuất vμ các lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển, góp phần hình thμnh cơ cấu kinh tế hợp lý, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế nớc ta với các nớc trong khu vực vμ trên thế giới, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng vμ Nhμ nớc trong từng giai đoạn. Trong cơ chế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của Nhμ nớc, hoạt động của doanh nghiệp th ơng mại có những khác biệt rất cơ bản so với hoạt động của nó trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Do đó, đòi hỏi phải có cách tiếp cận nghiên cứu doanh nghiệp th ơng mại cùng với hoạt động của nó cho phù hợp.
  Giáo trình “Kinh tế Doanh nghiệp Th ơng mại” giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh tế của Doanh nghiệp Th ơng mại, để từ đó xử lý đúng đắn các vấn đề phát sinh trong kinh doanh và quản lý kinh tế Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Th ơng mại. Giáo trình do tập thể giáo viên bộ môn Kinh tế Doanh nghiệp Th ơng mại biên soạn với sự tham gia của PGS.TS. Phạm Công Đoμn (ch ơng mở đầu, ch ơng II, IV, VIII, IX), TS. Nguyễn Cảnh Lịch (ch ơng V, VI, VII, X), GVC Đỗ Ngọc Bích (ch ơng III), PGS. TS. Hoμng Văn Hải (ch ơng I). Giáo trình do PGS. TS. Phạm Công Đoμn (chủ nhiệm bộ môn Kinh tế Doanh nghiệp Th ơng mại) vμ TS. Nguyễn Cảnh Lịch lμ đồng chủ biên.
  • Giáo Trình Kinh Tế Doanh Nghiệp Thương Mại
  • NXB Thống Kê 2012
  • Phạm Công Đoàn, Nguyễn Cảnh Lịch
  • 292 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-32322.html
  https://drive.google.com/file/d/1DR-Q5V5ChC8X1Y3JfE9iFp6tH3EZlxEa
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 28, 2022

Share This Page