Giáo Trình Kinh Tế Học Vĩ Mô (NXB Giáo Dục 2006) - Vũ Đình Bách, 233 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by quanh.bv, Mar 10, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện chủ trương đổi mơi giáo dục đại học theo hướng bổ sung những kiến thức cơ bản, cập nhật với tiến bộ khoa học, công nghệ, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm nước ngoài một cách có chọn lọc, những năm gần đây môn Kinh tế Vĩ mô và môn Kinh tế Vi mô đã được đưa vào chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Để đảm bảo tính khoa học và định hướng chính trị của hai môn học phù hợp với điều kiện nước ta, với quan điểm, đường lối, chính sách của Đản-8-1995g và Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 2642/GD-ĐT ngày 3-8-1995 thành lập Hội đồng tư vấn về giáo dục môn Kinh tế học để thẩm định một số giáo trình Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Vi mô hiện có và đề xuất với Bộ phương hướng chỉ đạo việc dạy và học các môn học này trong toàn ngành.
  Sau quá trình làm việc với tinh thần nghiêm túc khoa học, Hội đồng đã kiến nghị chọn và góp ý kiến hoàn chỉnh giáo trình của trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Căn cứ vào kiến nghị của Hội đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương cho xuất bản hai giáo trình Kinh tế Vĩ mô và Kinh tế Vi mô.
  MỤC LỤC:
  Chương 1: Đại cương về Kinh tế học
  Chương 2: Khái quát về Kinh tế học Vĩ mô
  Chương 3: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân
  Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa
  Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ
  Chương 6: Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh
  Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát
  Chương 8: Kinh tế Vĩ mô của nền kinh tế mở
  • Giáo Trình Kinh Tế Học Vĩ Mô
  • NXB Giáo Dục 2006
  • Vũ Đình Bách
  • 233 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/833
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 24, 2018

Share This Page