Giáo Trình Kinh Tế Lượng (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2013) - Nguyễn Quang Dong, 817 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by quanh.bv, Dec 23, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-23_22-14-42.png
  Giáo trình gồm 15 chương, được chia thành 2 phần. Phần A - Kinh tế lượng cơ bản gồm 8 chương và Phần B - Kinh tế lượng nâng cao gồm 7 chương. Cuốn sách được biên soạn bởi các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành của Khoa toán kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, trong đó GS. TS. Nguyễn Quang Dong và TS. Nguyễn Thị Minh đồng chủ biên.
  PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN
  Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN
  Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
  Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY
  Chương 4. PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH
  Chương 5. KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
  Chương 6: QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ
  Chương 7: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN
  Chương 8: MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG
  Phần B. KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO
  Chương 9: MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH
  Chương 10: HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC VÀ MÔ HÌNH TOBIT
  Chương 11: CHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIAN
  Chương 12: CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG
  Chương 13: MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT TÍCH HỢP TỰ HỒI QUY
  Chương 14: MÔ HÌNH VAR VÀ DÒNG TÍCH HỢP
  Chương 15: CÁC MÔ HÌNH PHƯƠNG SAI CÓ ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI
  Phụ lục A: Một số kiến thức cơ bản trong lý thuyết xác suất
  Phụ lục B: Một số kiến thức cơ bản trong thống kê toán
  Phụ lục C: Một số phương pháp ước lượng trong phân tích hồi quy
  Phụ lục D: Phương pháp sai phân và toán tử trễ
  • Giáo Trình Kinh Tế Lượng
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2013
  • Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh
  • 817 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1H3wi6jtnhXaLRwD-f9_RJOii1FjZxsr7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 30, 2022

Share This Page