Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường (NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2010) - Tạ Thị Thanh Huyền, 312 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by nhandang123, Feb 9, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Kinh tế môi trường cung cấp cho sinh viên các ngành Kinh tê và Quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về vấn đề môi trường dưới giác độ kinh tế. Thông qua việc nghiên cứu môn học, sinh viên hiểu rõ được mối quan hệ biện chứng giữa hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường tự nhiên từ đó có được những ứng xử hợp lý đê bảo tồn tài nguyên, bào vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững. Sinh viên hiểu được nguyên nhân kinh tế sâu xa của các vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường giúp chuyển từ kiến thức lý luận thành những hành động thích họp trong thực tiễn cuộc sống để bảo vệ môi trường.
  • Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường
  • NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật 2010
  • Tạ Thị Thanh Huyền
  • 312 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-kinh-te-moi-truong-15944.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page