Giáo Trình Kinh Tế Phát Triển (NXB Lý Luận Chính Trị 2004) - Trần Văn Chữ, 202 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 22, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-21_13-39-46.png
  Kinh tế phát triển là một bộ môn khoa học kinh tế có tính ứng dụng cao, được hình thành và phát triển sau Chiến tranh thế giới lần thứ II. Ở Việt Nam, môn, học này còn rất mới mẻ, song nó đã được quan tâm, chú ý nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng vào quá trình hoạch định chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế phát triển nghiên cứu sự vận động và phát triển của lực lượng sản xuất, sự phát triển của các ngành, lĩnh vực binh tế quốc dân thống nhất, nhằm khai thúc có hiệu quả năng lực sản xuất, tạo cho nên binh tế có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định uà phút triển bên vững.
  • Giáo Trình Kinh Tế Phát Triển
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2004
  • Trần Văn Chữ
  • 202 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7704
  https://drive.google.com/file/d/1rHVsLYeGLr-UKt-cVIu4zwH5t7GQuc0A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 21, 2022

Share This Page