Giáo Trình Kỹ Năng Lãnh Đạo, Quản Lý (NXB Lý Luận Chính Trị 2018) - Dương Thị Thục Anh, 152 Trang

Discussion in 'Quản Trị Học' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-24_9-27-58.png
  Giáo trình Kỹ năng lãnh đạo, quản lý được biên soạn trên cơ sở bám sát mục tiêu và đối tượng đào tạo chủ yếu cho hệ cử nhân các chuyên ngành lý luận chính trị và chính trị phát triển, gồm 6 chương:
  Chương 1, Nhập môn kỹ năng lãnh đạo, quản lý, trình bày các khái niệm
  Chương 2, Kỹ năng ảnh hưởng quyền lực và phong cách lãnh đạo, quản lý
  Chương 3, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong điều hành tổ chức
  Chương 4, Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý
  Chương 5, Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sự thay đổi
  Chương 6, Kỹ năng ra quyết định trong lãnh đạo, quản lý.
  • Giáo Trình Kỹ Năng Lãnh Đạo Quản Lý
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2018
  • Dương Thị Thục Anh, Vũ Anh Tuấn
  • 152 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7769
  https://drive.google.com/file/d/1csRrXN5nggLQkjIR4ebsW23t8Sw6ux-T
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 24, 2023

Share This Page