Giáo Trình Lập Và Phân Tích Dự Án (NXB Lao Động 2010) - Đồng Thị Vân Hồng, 137 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Dịch Vụ' started by quanh.bv, Nov 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-3-15_14-40-32.png
  Chương 1: Một số nội dung cơ bản về đầu tư và dự án đầu tư
  Chương 2: Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư
  Chương 3: Nghiên cứu về thị trường trong dự án đầu tư
  Chương 4: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong dự án đầu tư
  Chương 5: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư
  Chương 6: Phân tích kinh tế - xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư
  Chương 7: Ứng dụng Excel trong lập và phân tích dự án
  Chương 8: Một số nội dung về quản lý thực hiện dự án
  • Giáo Trình Lập Và Phân Tích Dự Án
  • NXB Lao Động 2010
  • Đồng Thị Vân Hồng
  • 137 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/15895
  https://drive.google.com/file/d/1TAaWPOoe4dMMMjcM1UqiHY7Tdr0-rLRf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 15, 2023

Share This Page