Giáo Trình Lí Luận Dạy Học Tâm Lí Học (NXB Đại Học Sư Phạm 2009) - Nguyễn Hữu Long, 164 Trang

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by cv9tt4, Sep 14, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-9-14_18-23-52.png
  Chúng ta đang tiến hành công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với khoa học và công nghệ, giáo dục được Đảng và Nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu. Để góp phân đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ kinh tế, văn hoá, quốc phòng an ninh... đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ngành Giáo dục cần chú trọng trước hết đào tạo tốt nguồn nhân lực - giáo viên cho bản thân ngành của mình. Mục tiêu của hệ thống trường Đại học Sư phạm, Cao đẳng Sư phạm nước ta, theo chúng tôi, là bước đầu hình thành/hoàn thiện ở người sinh viên sư phạm nhân cách người giáo viên mới (có lương tâm nghề dạy học, năng lực sáng tạo sư phạm...), nhân cách người công dân mới (tích cực và tự giác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...), nhân cách người chủ gia đình mới (gia đình có quy mô nhỏ, hoà thuận...).
  • Giáo Trình Lí Luận Dạy Học Tâm Lí Học
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2009
  • Nguyễn Hữu Long
  • 164 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7772
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2021

Share This Page