Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị (NXB Tổng Hợp 2016) - Đinh Ngọc Thạch, 380 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by linhvetinh1, Nov 11, 2016.

 1. linhvetinh1

  linhvetinh1 New Member

  upload_2021-11-11_16-31-7.png
  Cuốn Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn Lịch sử các học thuyết chính trị của sinh viên, học viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn tại trường Đại học Đỗng Tháp nói chung, ngành Giáo dục chính trị nói riêng. Đây là công trình được hoàn thiện trên co' sở bài giảng Lịch sử các học thuyết chính trị đâ dược sử dụng trong giảng dạy tại trường Đại học Đồng Tháp nhiểu năm qua. Cấu trúc của giáo trình gổm phần Nhập môn và 7 chương, nội dung bao quát một cách cơ bản các học thuyết chính trị tiêu biểu từ thời cổ dại dến hiện dại. So với những giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị khác hiện đang lưu hành, giáo trình này cổ gắng tuân thủ chặt chẽ phương pháp tiếp cận lịch sử - lỏgíc, bám sát tác phẩm gốc của các nhà tư tưởng, có sự liên hệ, đối chiếu đổng đại lẫn lịch đại, với nguồn tư liệu khá phong phú, đa dạng, có độ tin cậy.
  • Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Chính Trị
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Đinh Ngọc Thạch
  • 380 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1x4VIoB6M6XDjaIgeJHGonEWtBvkz-dEP
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 27, 2022

Share This Page