Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020) - Huỳnh Thị Tuyết Hồng

Discussion in 'Tủ Sách Đại Học' started by quanh.bv, Jun 8, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay, đang vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế mà thực tiễn là vận dụng chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó chủ nghĩa Marx - Lenin là trọng tâm với học thuyết kinh tế chính trị Marx - Lenin làm nền tảng. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp ta hiểu sâu, rộng, có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Marx – Lenin. Mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận, để hiểu, lý giải các hiện tượng kinh tế và các đường lối chính sách kinh tế hiện nay, nhằm phục vụ cho nghiên cứu các khoa học kinh tế và hoạt động thực tiễn. Mặt khác, nó cũng giúp chúng ta thấy rõ hơn tính khoa học, tính cách mạng của học thuyết kinh tế chính trị Marx - Lenin. Sinh viên học sinh nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế nhằm vận dụng vào đời sống thực tiễn lao động của bản thân và trang bị kiến thức nền tảng để nghiên cứu các vấn đề kinh tế hiện đại.
  Với mục đích nghiên cứu sự ra đời, phát triển, đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các học thuyết kinh tế, ở đây chỉ dừng lại việc nghiên cứu những tư tưởng kinh tế đã trở thành hệ thống lý luận kinh tế hoàn chỉnh. Các trường phái kinh tế đều phân tích điều kiện ra đời, đặc điểm cơ bản của trường phái, các lý thuyết, đại biểu tiêu biểu cho mỗi trường phái và đánh giá về vai trò lịch sử của mỗi trường phái kinh tế trong hệ thống tư tưởng của nhân loại đặt trong thực tiễn phát triển kinh tế xã hội. Giáo trình môn học này được biên soạn theo chương trình môn Lịch sử các học thuyết kinh tế dùng cho sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng thuộc các ngành chuyên kinh tế và quản trị kinh doanh, gồm 9 chương:
  Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
  Chương 2: Các tư tưởng kinh tế thời Cổ đại và Trung cổ
  Chương 3: Các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển
  Chương 4: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa xã hội không tưởng
  Chương 5: Học thuyết kinh tế cuả chủ nghĩa Mác – Lênin
  Chương 6: Các trường phái kinh tế của trào lưu tân cổ điển
  Chương 7: Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes
  Chương 8: Các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại
  Chương 9: Các lý thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển
  • Giáo Trình Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
  • NXB Kinh Tế Kỹ Thuật 2020
  • Huỳnh Thị Tuyết Hồng
  • 124 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/E1A75C0C76ACF51
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 12, 2021

Share This Page