Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2004) - Lê Mậu Hãn, 352 Trang

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Phần mở đầu: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930). Chương II: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954). Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Chương V: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2002). Chương VI: Những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng.
  • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2004
  • Lê Mậu Hãn
  • 352 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62066
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page