Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2005) - Lê Mậu Hãn, 352 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Mar 10, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là môn học được giảng dạy trong hệ thống trường Đảng và các trường đại học, cao đẳng ở nước ta từ hơn bốn mươi năm nay. Trong thời gian đó đã có nhiều tập giáo trình, đề cương bài giảng về môn học này đuợc biên soạn và ấn hành phù hợp với các đối tượng và yêu cầu đào tạo khác nhau.
  Phần mở đầu: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930).
  Chương II: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
  Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954).
  Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).
  Chương V: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1975-2002).
  Chương VI: Những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng.
  • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2005
  • Lê Mậu Hãn
  • 352 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/837
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page