Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2006) - Lê Mậu Hãn, 386 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by YenHong, Jan 16, 2021.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Giáo trình gồm ba phần với chín chương và phần kết luận, phản ánh những chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với đầy khó khăn, thử thách và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta suốt từ năm 1930 đến sát thời điểm Đại hội IX của Đảng. Giáo trình có sự chú ý phân biệt lịch sử Đảng với lịch sử quân sự, lịch sử các cuộc kháng chiến, lịch sử Đảng chú trọng nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cuộc chiến tranh cách mạng với nội dung đường lối quân sự của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng. Khoa học nghệ thuật quân sự của Đảng mà không đi sâu vào diễn biến chi tiết cụ thể của kháng chiến, của từng chiến dịch, trận đánh. Đương nhiên, sự phân biệt ranh giới giữa lịch sử Đảng với lịch sử dân tộc và lịch sử các cuộc kháng chiến diễn ra trong cùng một thời gian và không gian như vậy cũng chỉ là tương đối. Vấn đề quan trọng là cần nắm vững đối tượng nghiên cứu của từng chuyên ngành lịch sử đó để lựa chọn nội dung một cách hợp lý.
  • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2006
  • Lê Mậu Hãn
  • 386 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giao-60509.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 14, 2021

Share This Page