Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Hồng Đức 2008) - Nhiều Tác Giả, 409 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by nhandang123, May 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-2-20_10-24-38.png
  Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị có quy luật hình thành, phát triển, vai trò lịch sử riêng trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Do đó, lịch sử Đảng là đối tượng nghiên cứu của một khoa học riêng - khoa học lịch sử Đảng. Lịch sử Đảng gắn lỉển với lịch sử dân tộc. Theo đó, lịch sử Đảng là một khoa học chuyên ngành của khoa học lịch sử và có quan hệ mật thiết với các khoa học về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mòn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong các môn khoa học Mác-Lénin, TƯ tưởng Hồ Chí Minh được dùng chung trong các trường đại học, cao đảng. Với mong muốn giúp học sinh, sinh viên có tài liệu để tiếp cận những kiến thức của môn học này, Nhà xuất bản Hổng Đức xuất bản cuốn sách "Giáo trình LỊch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Nội dung cuốn sách bao gồm: Phần I: Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần II: Giúp bạn tìm hiểu Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Cuốn sách "Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam " bao gồm nội dung sau: Chương 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam -- Chương 2. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) -- Chương 3. Đảng lãnh đạo cuộc kháng ciến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954) -- Chương 4. Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) -- Chương 5. Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-2006) -- Chương 6. Tổng kết lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học
  • Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Hồng Đức 2008
  • Nhiều Tác Giả
  • 409 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/103244
  https://drive.google.com/file/d/1cdspi2riVZYoGo3f_udFxotIBgMAdd-4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 20, 2023

Share This Page