Giáo Trình Lịch Sử Ngoại Giao Việt Nam (NXB Đại Học Thái Nguyên 2019) - Hoàng Thị Mỹ Hạnh, 167 Trang

Discussion in 'Đại Học Thái Nguyên' started by quanh.bv, Jan 26, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-12_13-31-24.png
  Kế thừa và phát triển những tinh hoa nền ngoại giao truyền thống của cha ông, vận dụng sáng tạo tư tưửng ngoại giao của Chủ tịch Hò Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao theo phương châm "thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; da phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cự c hội nhập quốc tế; nâng cao vị th ể của đất nước...". Nhờ thực hiện chính sách ngoại giao đúng đắn, nước ta đã dần dần thoát khỏi thế bị bao vây, cấm vận, vươn lên giành đưọx nhiều thành tựu to lớn trên con đường đổi mới và hội nhập, nhờ đó, vai trò và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Bằng những dẫn chứng thực tế sinh động, nội dung của Giáo trình "Lịch sử ngoại giao Việt Nam" đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng về lý luận và thực tiễn của quá trình xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, mềm dẻo, linh hoạt và sáng tạo của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định nhũng thành tựu ngoại giao đã đạt được và đưa ra nhũng bài học kinh nghiệm quý báu cho giai đoạn tiếp theo.
  • Giáo Trình Lịch Sử Ngoại Giao Việt Nam
  • NXB Đại Học Thái Nguyên 2019
  • Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Hà Thị Thu Thủy
  • 167 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-187805.html
  https://drive.google.com/file/d/1eGbEVC0mFI2qyUYVLOQMpmY1lc5vJbrR
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2022

Share This Page