Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới (NXB Công An 2014) - Phạm Điềm, 445 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-16_13-1-41.png
  Nhà nước và pháp luật là hiện tượng xã hội vô cùng phức tạp, luôn biến động và có những thay đổi to lớn trong những năm gần đây. Nhận thức về nhà nước và pháp luật đóng vai trò rất quan trọng trong nhận thức của cán bộ và nhân dân về xã hội, chính trị, văn hóa. Nhận thức đó giúp cho việc tiếp cận và giải quyết một cách đúng đắn các vấn đề thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Một trong những nội dung quan trọng của khoa học về nhà nước và pháp luật là Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. Môn học này trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật qua các thời kì: Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa.
  • Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới
  • NXB Công An 2014
  • Phạm Điềm
  • 445 Trang
  • File PDFưTRUE
  Link download
  http://thuvien.hlu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=45399
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 16, 2022

Share This Page