Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Nguyễn Minh Tuấn

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by admin, Jun 28, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là khoa học pháp lý cơ sở, là một nội dung quan trọng thuộc học phần bắt buộc Lịch sử nhà nước và pháp luật trong chương trình đào tạo cử nhân Luật. Từ những ngày đầu khi mới thành lập các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, trong đó có Khoa Luật, Đại học Tổng hợp (nay là Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đã là một môn học bắt buộc, một môn học pháp lý cơ sở của ngành trong chương trình đào tạo luật. Hiện nay, theo chương trình đào tạo tín chỉ, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam là một nội dung trong học phần bắt buộc Lịch sử nhà nước và pháp luật của chương trình đào tạo ngành Luật (bao gồm ngành Luật học, ngành Luật Kinh doanh và một số mã ngành mới), được giảng dạy tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là học phần có chức năng cung cấp các tri thức về pháp luật, chức năng tăng cường khả năng tư duy, khả năng lập luận của người học và chức năng định hướng cho người học trước khi tìm hiểu về các môn học pháp lý chuyên ngành.
  Do tầm quan trọng của vấn đề lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam đối với khoa học pháp lý, nên từ rất sớm đã có những công trình khoa học nghiên cứu rất đầy đủ, công phu về vấn đề này, trong đó phải kể đến những công trình như: Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam (từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX), Nhà xuất bản (Nxb) Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1968 của tác giả Đinh Gia Trinh; Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử, Quyển thứ nhất, Tập nhất, Sài Gòn, năm 1973 của tác giả Vũ Văn Mẫu; Pháp chế sử, Sài Gòn, năm 1974 của tác giả Vũ Quốc Thông; Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam (từ Cách mạng Tháng Tám đến nay) của Viện Luật học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1983 v.v…
  Tại Khoa Luật, Đại học Tổng hợp trước đây, nay là Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, những cuốn sách và giáo trình đầu tiên về Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam được xuất bản cũng rất sớm như: cuốn Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam: Từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945, Nxb Khoa học Xã hội, năm 1990, tái bản năm 1993 và cuốn Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam hiện đại (Thời kỳ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945), Khoa Luật, Đại học Tổng hợp xuất bản năm 1991 của cùng tác giả Vũ Thị Phụng. Tiếp đó là cuốn Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của tác giả Vũ Thị Phụng được in lần đầu năm 1993, được tái bản nhiều lần sau đó. Đây là giáo trình được sử dụng trong giảng dạy nhiều năm nay tại Khoa Luật, Đại học Tổng hợp, nay là Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau cũng có các giáo trình về vấn đề này, tiêu biểu như Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an Nhân dân, do các tác giả Phạm Điềm và Vũ Thị Nga (Chủ biên) in lần đầu năm 2002; tiếp đó là Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức năm 2013 do tác giả Nguyễn Thị Thương Huyền (Chủ biên) và nhiều giáo trình khác.
  • Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam
  • Nguyễn Minh Tuấn, Mai Văn Thắng, Phạm Thị Duyên Thảo
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • 613 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61720
  https://drive.google.com/file/d/1XbKY1wAL9WlPAUdl588lgjd4ph30uSw0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 13, 2022

Share This Page