Giáo trình Lịch Sử Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế - Nguyễn Xuân Phách, 217 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Mar 10, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo trình Lịch Sử Phong Trào Cộng Sản Và Công Nhân Quốc Tế
  NXB Lý Luận Chính Trị 2005
  Nguyễn Xuân Phách
  217 Trang
  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.
  CHƯƠNG I: VỊ TRÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP CỦA LỊCH SỬ
  - Vị trí môn học :
  - Đối tượng nghiên cứu :
  - Hệ phương pháp nghiên cứu :
  - Kết cấu nội dung môn học
  CHƯƠNG II: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN TỪ KHI RA ĐỜI
  - Giai cấp công nhân hiện đại và giai đoạn đấu tranh đầu tiên của giai cấp
  - Phong trào công nhân từ khi Chủ nghĩa Mác ra đời đến Công xã Pari.
  CHƯƠNG III: QUỐC TẾ CỘNG SẢN I
  - Sự ra đời của quốc tế I.
  - Hoạt động của quốc tế Cộng sản I.
  CHƯƠNG IV: QUỐC TẾ CỘNG SẢN II
  - Hoàn cảnh ra đời.
  - Hoạt động của quốc tế Cộng sản II.
  CHƯƠNG V: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN QUỐC TẾ
  - Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.
  - Sự ra đời và phát triển của các Đảng Xã hội Chủ nghĩa ở nhiều nước.
  CHƯƠNG VI: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 10 –1917
  - Cách mạng tháng 10-1917 có ý nghĩa trong lịch sử loài người và phong trào công nhân quốc tế.
  - Phong trào công nhân sau Cách mạng tháng 10-1917.
  - Phong trào công nhân trước chiến tranh thế giới lần thứ hai.
  CHƯƠNG VII: QUỐC TẾ CỘNG SẢN III.
  - Sự thành lập Quốc tế Cộng sản.
  - Hoạt động của Quốc tế Cộng sản III.
  CHƯƠNG VIII: CƯƠNG LĨNH CHUNG CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN.
  - Những nguyên nhân tổ chức hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân.
  - Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân các nước Xã hội Chủ nghĩa năm 1957.
  - Hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế tuyến bố Mát XCơva tháng 11-1960.
  - Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế tháng 6 -1969.
  CHƯƠNG IX: PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II
  - Phong trào Cộng sản quốc tế vẫn giữ vững là lực lượng tiên phong của Cách mạng thế giới.
  - Sự phục hồi, củng cố và phát triển của phong trào cộng sản từ đầu thập kỷ 90 đến nay.
  CHƯƠNG X: CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI
  - Sự xuất hiện của Chủ nghĩa Cơ hội.
  - Cuộc đấu tranh chống Chủ nghĩa Cơ hội trong phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Lịch Sử

  http://tvdt.langson.gov.vn/DataFile/52500.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page