Giáo Trình Lịch Sử Triết Học (NXB Đại Học Quốc Gia 2011) - Phạm Văn Chung, 380 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn' started by admin, Jun 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-19_23-20-29.png
  Trong thế giới của toàn cầu hoá, quốc tế hoá và hội nhập, những giá trị toàn nhân loại, nhất là nhân đạo, hoà bình, hợp tác và phát triển ngày càng được quan tâm và coi trọng sâu sắc, vì thế việc nghiên cứu khách quan, toàn diện triết học Mác nói riêng, học thuyết Mác nói chung, nhằm làm sáng tỏ những nội dung và giá trị khoa học, nhân đạo của nó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa. Nhưng để hiểu đúng triết học Mác, học thuyết Mác, chúng ta không thể bằng lòng, dừng lại ở việc nắm bắt nó trong hình thức logic * lý luận thuần tuý, mà điều quan trọng là phải đi sâu nghiên cứu lịch sử của nó. Trong lịch sử chủ nghĩa Mác, giai đoạn cấc nhà kinh điển sáng lập và phát triển học thuyết của các ông có ý nghĩa rất quan trọng không chi đối với việc hiểu bản chất, nội dung căn bản của chủ nghĩa Mác, mà còn đối với việc phát triển hơn học thuyết Mác trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, rất cần phải đối xử với lịch sử học thuyết Mác như một môn khoa học.
  Gần đây ở Trung Quốc đã cho ra mắt bộ sách Lịch sử chủ nghĩa Mác. Đây có thể là một hướng đi mới trong nghiên cứu chủ nghĩa Mác, nhằm hiểu biết một cách hệ thống, toàn bộ chủ nghĩa Mác về mặt lịch sử. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc nghiên cứu có tính chất chuyên biệt lịch sử triết học Mác trở nên không cần thiết nữa, trái lại, vẫn cần phải nghiên cứu chuyên sâu lịch sử triết học của chù nghĩa Mác không chỉ về phương diện hệ thống, chinh thể của nó, mà cá về từng quan điểm, học thuyết riêng biệt của nó, vì điều này hoàn toàn phù hợp với hai xu hướng phát triển "vi mô" và "vĩ mô" của khoa học hiện đại. Giáo trình này thể hiện việc tiếp tục xu hướng nghién cứu chuyên sâu lịch sử triết học Mác, tuy nhiên ở đây chi trình bày quá trình c. Mác, Ph. Ảngghen và V.I. Lênin sáng lập và phtit triển triết học của các ông. Cho đón nay những kết quả nghiên cứu giai đoạr. sau Lênin của lịch sử triết học Mác, hầu như vẫn chưa có được sự tổng kết, đánh giá một cách có hệ thống. Vì vậy, có thố nói, việc nghiên cứu giai đoạn này vẫn là một hướng đi, nói chung còn bỏ ngỏ, với nhiều nội dung rất cần phải quan tâm nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn.
  • Giáo Trình Lịch Sử Triết Học
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2011
  • Phạm Văn Chung
  • 380 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1044299
  https://drive.google.com/file/d/13U4RZihuXATIFiDqx0lIAyYt5izB76n8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 10, 2022

Share This Page