Giáo Trình Lịch Sử Việt Nam Từ 1945 Đến Nay (NXB Giáo Dục 2013) - Trần Bá Đệ, 630 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Sư Phạm' started by mhien0094, Jan 28, 2021.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Phần một.
  Việt Nam từ 1945 đến 1953 Chương 1. Việt Nam trong hơn năm đầu tư sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám ( 9/1945 - 12/1946 )Chương 2. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1946 - 1950 )Chương 3. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 - 1953 )Chương 4. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi ( 1953 - 1954 )
  Phần hai. Việt Nam từ 1953 đến 1975 Chương 5. Miền Bắc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm cưỡng éo đồng bào di cư, hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ hòa bình ( 1954 - 1960 )Chương 6. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chiến đấu chống chiến lược " Chiến tranh đặc biệt " của đế quốc Mỹ ở miền Nam ( 1961 - 1965 )Chương 7. Chiến đấu chống chiến lược " Chiến tranh cục bộ " ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của Mỹ ( 1965 - 1968 )Chương 8. Chiến đấu chống chiến lược " Việt Nam hóa chiến tranh " ở miền Nam và chiến tranh đã gọi miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ ( 1969 - 1973 )Chương 9. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, củng cố quốc phòng, ra sức chi viện cho tiền tuyến. Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( 1973 - 1975 )
  Phần ba. Chương 10. Việt Nam trong hơn năm đầu sau thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ( 1975 - 1976 )Chương 11. Việt Nam bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ( 1976 - 1986 )Chương 12. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( 1986 - 2010 )
  • Giáo Trình Lịch Sử Việt Nam Từ 1945 Đến Nay
  • NXB Giáo Dục 2013
  • Trần Bá Đệ, Lê Cung, Nguyễn Xuân Minh, Phạm Thị Tuyết
  • 630 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242081
  https://drive.google.com/file/d/1ezjPmbyAXT6nYL5aqm24dr8e3eoh6VUL
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 23, 2022

Share This Page