Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Quyển 2 (NXB Giáo Dục 2012) - Đinh Văn Thanh, 345 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, Jun 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Theo nguyên lý chung của pháp luật về hợp đổng và theo nguyên tắc cơ bản cùa Bộ luật dân sự là: “Quyền tự do cam kết, thoả thuận phù hợp với quy định cùa pháp luật trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dãn sự được pháp luật bảo đảm... Mọi cam kết, thoả thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên" nên các quyền và nghĩa vụ trong các hợp đồng dân sự thông dụng do các bên tham gia tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận. Cuốn sách bao gồm 5 chương: Chương 1 : Khái niệm chung về luật dân sự Việt Nam – Chương 2 : Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự – Chương 3 : Đại diện- thời hạn- thời hiệu – Chương 4 : Tài sản và quyền sở hữu – Chương 5 : Giao dịch dân sự và hợp đồng dân sự
  • Giáo Trình Luật Dân Sự Việt Nam Quyển 2
  • NXB Giáo Dục 2012
  • Đinh Văn Thanh, Phạm Văn Tuyết
  • 345 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-2-37466.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 20, 2020

Share This Page