Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2011) - Trần Quang Huy, 497 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Jun 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bủn quy pháp luật quan trọng về đất đai nhâm thể chế hoá đường lối chủ trương của Đảng về đất đai trong then kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Luật đất dai năm 2003 ra đòi nhầm giải quyết căn bân những vấn để từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện đầy đủ như: Quan niệm mới về sở hữii đất đai, vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quàn lý nhà nước, vấn đề minh bạch hoá các thủ tục hành chính vê đất đai, quyên của người sử dụng đất, đặc biệt là các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ỏ nước ngoài. Bên cạnh đó, việc phân định thẩm quyền hành chính và thẩm quyển tư pháp trong giải quyết tranh chấp về đất đai, chính sách lài chính về đất đai, việc bồi thường giải toả khi thực hiện việc thu hồi đất luôn là vấn đề hệ trọng liên quan nhiều đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân rất cần có sự điều chỉnh phù hợp trong điêu kiện mới.
  • Giáo Trình Luật Đất Đai
  • NXB Công An 2011
  • Trần Quang Huy
  • 497 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-luat-37463.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page