Giáo Trình Luật Đất Đai (NXB Công An 2020) - Trần Quang Huy, 438 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by thinganbui, May 10, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-6-18_17-59-39.png
  Trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về đất đai nhằm thể chế hoá đường loi chủ trương của Đảng về đất đai trong thời kì câng nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Cùng với Hiển pháp năm 2013, Luật đất đai năm 2013 ra đời nhằm giải quyết căn bản những vẩn đề từ trước đến nay chúng ta chưa thực hiện đầy đủ như: Quan niệm mới về sở hữu đất đai, vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, vẩn đề minh bạch hoả thủ tục hành chính về đất đai, quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là các tô chức kinh tể trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc phân định thẩm quyền hành chính và thâm quyền tư pháp trong giải quyết tranh chấp về đất đai, chỉnh sách tài chỉnh về đất đai, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện việc thu hồi đất luôn là vẩn đề hệ trọng liên quan nhiêu đến lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp và nhân dân rất cân cổ sự điều chỉnh phù hợp trong điều kiện món
  • Giáo Trình Luật Đất Đai
  • Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Nga
  • NXB Công An 2020
  • 438 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://lib.qnu.edu.vn/tracuutailieuso2xemchitiet.aspx?Id=8945
  https://drive.google.com/file/d/1M4fJZRaWSO69k52rwCjHHsDmqZ0VSd3b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 18, 2023

Share This Page