Giáo Trình Luật Đầu Tư (NXB Thống Kê 2020) - Trần Thị Thu Phương, 232 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, Jun 5, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-6_16-2-17.png
  Hoạt động đầu tư có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia và đối với nền kinh tế thế giới nói chung. Thực tế cho thấy, hàng loạt các điều ước quốc tế được xác lập giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ nhằm thống nhất điều chỉnh các hoạt động thương mại nói chung và hoạt động đầu tư nói riêng. Nhu cầu ký kết các điều ước quốc tế về đầu tư trở thành một trong những động lực thúc đẩy các quốc gia, vùng lãnh thổ ngồi lại với nhau để đàm phán thương lượng ở tầm quốc tế. Quá trình hội nhập quốc tế không chỉ diễn ra trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, mà còn cần phải được thực hiện trên lĩnh vực pháp luật. Có thể nói, hội nhập kinh tế dẫn đến nhu cầu hội nhập về mặt pháp luật. Yêu cầu về hài hòa hóa pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư quốc tế nói riêng đòi hỏi các nhà nghiên cứu, các chuyên gia phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc nghiên cứu, đào tạo, phổ biến pháp luật. “Giáo trình Luật Đầu tư” được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu đó của xã hội.
  Giáo trình được tập thể các tác giả Trường Đại học Thương mại biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những kiến thức cơ bản, phục vụ cho đối tượng sinh viên bậc đại học và những người quan tâm. Giáo trình có cách tiếp cận khác biệt so với những cuốn giáo trình trước đó khi đi sâu phân tích các kiến thức pháp luật về đầu tư và cập nhật một cách đầy đủ sự phát triển của luật đầu tư trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Giáo trình có ba nội dung chính và hướng tới ba mục tiêu cơ bản. Đó là, (1) Cung cấp kiến thức tổng quan về luật đầu tư; (2) Nghiên cứu các chế định mang tính nền tảng của pháp luật về đầu tư như chế định về bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; (3) Nghiên cứu qui định của pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư trong nước và hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho sinh viên và những người muốn tiếp cận Luật đầu tư hiện đại.
  • Giáo Trình Luật Đầu Tư
  • NXB Thống Kê 2020
  • Trần Thị Thu Phương
  • 232 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://119.15.169.64:5552/pages/opac/wpid-detailbib-id-68862.html
  https://drive.google.com/file/d/1sqQmXi-DjqrcSd25IiuUhZseGHEn8Jgl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 28, 2022

Share This Page