Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Lê Cảm, 549 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by admin, Jun 25, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn Giáo trình Luật hình sự này cung cấp kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm và xác định các vấn đề có liên quan đến tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam.
  Giáo trình có sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn thông qua các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền và thực tiễn xét xử ở nước ta. Giáo trình được trình bày theo cơ cấu rõ ràng, logic và dễ hiểu. Cuốn giáo trình này là tài liệu học tập, nghiên cứu hữu ích đối với sinh viên, học viên, cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp và những ai quan tâm nghiên cứu luật hình sự Việt Nam.
  • Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Lê Cảm
  • 549 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-luat-phap.4709/
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1039961
   
  Last edited: Mar 8, 2016

Share This Page