Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam (NXB Tư Pháp 2011) - Phan Xuân Trường, 492 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by cv9tt4, Sep 22, 2021.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2021-9-22_16-16-59.png
  Giáo trình Luật Hình sự được chia thành 2 phần: Phần chung và phân các tội phạm có liên quan mật thiết với nhau, đều chung nhiệm vụ là giải quyết một cách khoa học các vẫn đề tội phạm và hình phạt. Phần chung nghiên cứu các vẫn đề lý luận chung về tội phạm, hình phạt và những chế định liên quan khác. Phần các tội phạm nghiên cứu các nhóm tội được quy định trong luật hình sự Việt Nam, các dấu hiệu pháp lý cũng như đường lối xử lý từng tội phạm cụ thể trong các nhóm tội đó.
  Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam được biên soạn cô đọng, có sự kết hợp giữa lý luận và thực hành để người đọc có thê dễ dàng vận dụng những kiến thức lý luận vào giải quyết các tình huống thực tiễn. Với cách biên soạn theo một hình thức mới, trong quá trình truyền đạt nội dung có các câu hỏi dẫn dắt vẫn để, những ví dụ minh họa cụ thể cùng các câu hỏi ôn tập phù hợp với đối tượng phục vụ, có thể trang bị những kiến thức vừa: rộng và vừa chuyên sâu, kết hợp lý thuyết với kỹ năng thực hành nghè nghiệp.
  • Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam
  • NXB Tư Pháp 2011
  • Phan Xuân Trường
  • 492 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7710
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 22, 2021

Share This Page