Giáo Trình Luật Môi Trường (NXB Công An 2008) - Lê Hồng Hạnh, 505 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, Jun 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Khái niệm luật môi trường
  Chương 2: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường
  Chương 3: Pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học
  Chương 4: Đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược
  Chương 5: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí
  Chương 6: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước
  Chương 7: Pháp luật về kiểm soát suy thoái đất
  Chương 8: Pháp luật về kiểm soát suy thoái rừng
  Chương 9: Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn thủy sinh
  Chương 10: Pháp luật về kiểm soát nguồn gen
  Chương 11: Pháp luật về bảo tồn di sản
  Chương 12: Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm đối với các hoạt động có ảnh hưởng đặc biệt tới môi trường
  Chương 13: Giải quyết tranh chấp môi trường
  Chương 14: Thực thi các công ước quốc tế về kiểm soát ô nhiễm ở Việt Nam
  Chương 15: Thực thi các điều ước quốc tế về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.
  • Giáo Trình Luật Môi Trường
  • NXB Công An 2008
  • Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh
  • 505 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi-tiet/giao-trinh-luat-43877.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page