Giáo Trình Luật Ngân Sách Nhà Nước (NXB Công An 2010) - Nguyễn Văn Tuyến, 273 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG] Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước, tăng tích lũy nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Giáo trình Luật ngân sách nhà nước có cấu trúc nội dung trình bày gồm 6 chương: Chương 1 nhập môn luật ngân sách nhà nước, chương 2 tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, chương 3 lập dự toán ngân sách nhà nước, chương 4 chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước, chương 5 quản lý quỹ ngân sách nhà nước, chương 6 xử lý vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước.
  • Giáo Trình Luật Ngân Sách Nhà Nước
  • NXB Công An 2010
  • Nguyễn Văn Tuyến
  • 273 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34272
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 16, 2020

Share This Page