Giáo Trình Luật Quốc Tế Về Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2020) - Nguyễn Hồng Thao, 389 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2023-1-27_22-56-8.png
  Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang ngày càng trở thành mối quan tâm của nhân loại cũng như của từng quốc gia. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế đang làm biến đổi thế giới, biến thế giới lớn thành hành tinh nhỏ'. Các vấn đề xuyên biên giới làm mỗi quốc gia, mỗi cá nhân nhận thức trách nhiệm của mình với môi trường và ngược lại chất lượng môi trường sẽ đe dọa tới các quyền cơ bản của con người, quốc gia. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển cần được xử lý theo hướng bền vững, vì lợi ích chung của nhân loại và từng cá nhân, từng quốc gia trên cơ sở luật quốc tế.
  Các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2001 đến nay đều nhấn mạnh phương hướng mới cho đất nước: phát triển kinh tế đi đôi với sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học”. Giáo trình luật quốc tế về môi trường có mục tiêu tổng hợp, phân tích và cung cấp khối lượng kiến thức cơ bản trong lĩnh vực này cho sinh viên đại học và cả sau đại học. Giáo trình hướng tới tính hệ thống, chuẩn hóa các khái niệm và cung cấp các nguồn tài liệu gốc, gợi mở hướng nghiên cứu, phát triển mới trong khoa học pháp lý quốc tế về môi trường. Giáo trình này là tài liệu tham khảo cho các giảng viên, nghiên cứu sinh, các nhà hoạt động môi trường trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.
  Nội dung cuốn sách gồm 09 chương đề cập đến các vấn đề môi trường toàn cầu, sự hình thành và phát triển của luật quốc tế về môi trường; lý luận chung - luật quốc tế về môi trường; luật quốc tế về bảo vệ rừng, bảo vệ đất ngập nước, di sản thiên nhiên và chống sa mạc hoá; bảo vệ các loài, hệ sinh thái và đa dạng sinh học, môi trường nước, môi trường biển, khí quyển và biến đổi khí hậu; kiểm soát và ngăn ngừa vận chuyển xuyên biên giới các chất thải độc hại, giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế về môi trường
  • Giáo Trình Luật Quốc Tế Về Môi Trường
  • Nguyễn Hồng Thao, Nguyễn Thị Xuân Sơn
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2020
  • 389 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8601
  https://drive.google.com/file/d/1ZfocPKFRBXpkIwxOTmkfz7ugFyjf-yX6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 27, 2023

Share This Page