Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ (NXB Giáo Dục 2016) - Lê Đình Nghị, 198 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Jul 24, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  image002.png
  Pháp luật sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và bảo vệ quyền của các chủ thể đối với kết quả của hoạt động sáng tạo, đảm bảo sự lành mạnh của các quan hệ xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể và các cá nhân trong điều kiện hội nhập và phát triển. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ra đời đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống pháp luật nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể. Trên cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ, một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ cũng được ban hành nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ để áp dụng vào thực tế.
  • Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ
  • NXB Giáo Dục 2016
  • Lê Đình Nghị, Vũ Thị Hải Yến
  • 198 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giao-trinh-61675.html
  https://drive.google.com/file/d/1aVEYnWfebZBRoAQNZG40ftW8PCRF0aTh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 23, 2022

Share This Page