Giáo Trình Lưu Trữ Học Đại Cương (NXB Đại Học Quốc Gia 2015) - Phan Đình Nham, 450 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngoại Ngữ' started by cv9tt4, Jan 28, 2022.

 1. cv9tt4

  cv9tt4 Member

  upload_2022-1-28_10-33-19.png
  Giáo trình cập nhật các vấn đề mới trong bối cảnh nhà nước Việt Nam đang tăng cường quản lý thống nhất hoạt động lưu trữ trên phạm vi toàn quốc để bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, cung cấp thông tin làm căn cứ để bộ máy quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch, cấn đối, phân bổ các nguồn lực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng chính phủ điện tử. Nội dung giáo trình gồm 2 phần, 12 chương:
  PHẦN THỨ NHẤT. LƯU TRỮ VÀ LƯU TRỮ HỌC
  Chương 1
  : Tài liệu lưu trữ và công tác lưu trữ
  Chương 2: Sơ lược lịch sử công tác lưu trữ
  Chương 3: Hệ thống lưu trữ nhà nước Việt Nam
  Chương 4: Hợp tác quốc tế về lưu trữ của Việt Nam
  Chương 5: Lưu trữ học
  Chương 6: Công tác đào tạo nhân lực ngành lưu trữ
  PHẦN THỨ HAI. HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ
  Chương 7
  : Thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ
  Chương 8: Phân loại và chỉnh lý khoa học kỹ thuật tài liệu lưu trữ
  Chương 9: Xác định giá trị tài liệu lưu trữ
  Chương 10: Bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
  Chương 11
  : Thống kê, kiểm tra tài liệu lưu trữ
  Chương 12: Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.
  • Giáo Trình Lưu Trữ Học Đại Cương
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2015
  • Phan Đình Nham, Bùi Loan Thùy
  • 450 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/2491
  https://drive.google.com/file/d/1MmE2lsRUH-0nHgA7DjKztWL1TqZzeEY4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 28, 2022

Share This Page