Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Công An 2003) - Lê Minh Tâm, 562 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by quanh.bv, Dec 7, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lý luận về nhà nước và pháp luật là môn học quạn trọng trong hệ thống khoạ học pháp lý. Dựa trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta cũng như trí thức chung củạ nhân loại thể nhà nước và pháp luật, môn học này tìm cách trình bày, chứng giải một cách khoạ học các vấn để cơ bản về hiện tượng nhà nước và pháp luật. Năm 1989, giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật đã được Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp thông qua, được lưu hành làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức của trường Đại học Luật Hà Nội và các trường đại học khác có học luật.
  • Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Công An 2003
  • Lê Minh Tâm
  • 562 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/430
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 13, 2020

Share This Page