Giáo Trình Lý Luận Và Pháp Luật Về Phòng, Chống Tham Nhũng - Nguyễn Đăng Dung, 306 Trang

Discussion in 'Đại Học Luật (Toàn Quốc)' started by quanh.bv, Sep 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_21-21-10.png
  Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt. Những kết quả từ việc đổi mới hệ thống chính trị, cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hội nhập quốc tế tạo ra tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì dân. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đã đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có hệ tham nhũng. Hiện nay nội dung phòng, chống tham nhũng đã và đang được giảng dạy ở rất nhiều trường hành chính, kinh tế và trường luật của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, vấn đề giáo dục phòng, chống tham nhũng đã được đề cập và nhấn mạnh trong luật phòng chống tham nhũng và Chiến lược quốc gia về phòng, chống đến năm 2020. Tuy nhiên, để thúc đẩy hơn nữa công tác quan trọng này,ngày 02/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 137/2009/QĐ/Ttg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Theo đề án này tất cả các cơ sở đào tạo, đặc biệt là các trường đại học luật, cần đưa vấn đề phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy và nghiên cứu.
  Thực hiện các chủ trương, chính sách kể trên của Đảng, Nhà nước, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức biên soạn "Giáo trình Lý luận và pháp luật về phòng, chống tham nhũng" để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của giảng viên, sinh viên cấp cử nhân. Giáo trình được biên soạn bởi các giáo sư, giảng viên và cộng tác viên Bộ môn Luật Hành chính - Hiến pháp của Khoa Luật ....
  • Giáo Trình Lý Luận Và Pháp Luật Về Phòng Chống Tham Nhũng
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Nguyễn Đăng Dung
  • 306 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7800
  https://drive.google.com/file/d/1PqCxBUBR-Bof-k-qHPnc3kZBY9Y3r0df
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 14, 2022

Share This Page