Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa Và Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Hoàng Quốc Bảo

Discussion in 'Chuyên Ngành Xã Hội Học' started by VienESC5, Oct 13, 2021.

 1. VienESC5

  VienESC5 Member

  upload_2023-8-9_15-41-37.png
  Giới thiệu lý luận văn hoá và đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam; khái niệm, cấu trúc và chức năng của văn hoá; tính chất và những quy luật vận động, phát triển của văn hoá; khái quát đường lối văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay; vai trò của văn hoá trong phát triển bền vững; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng văn hoá đạo đức và lối sống trong sự nghiệp đổi mới đất nước; xây dựng con người Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước
  • Giáo Trình Lý Luận Văn Hóa Và Đường Lối Văn Hóa Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • Hoàng Quốc Bảo, Phạm Thị Nhung
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2016
  • 239 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3012
  https://drive.google.com/file/d/1d8gM24O9L2h5Ff4RMDOo547Yluuh0iV2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 9, 2023

Share This Page