Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2002) - Dương Thị Hưởng, 321 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-18_17-10-4.png
  Hiện nay nhiệm vụ nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nhận thức lý luận về nhà nước và pháp luật, nhất là những vấn đề về quan điểm, đường lôi xây dựng nhà nưốc và hệ thông pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang là nhu cầu hết sức cần thiết. Nhằm góp phần cung cấp tài liệu học tập, nghiên cứu về vấn đề này cho học viên, sinh viên Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản giáo trình Lý luận vể nhà nước và pháp luật do tập thể tác giả Khoa Nhà nước và Pháp luật (Phân viện Báo chí và Tuyên truyền) biên soạn, tiến sĩ Dương Thị Hưởng chủ biên. Dựa trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lổi của Đảng và Nhà nước ta về nhà nước và pháp luật, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước khác nhau về vấn đề này, cuốn sách đã cung cấp hệ thông kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật
  • Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Chính Trị 2002
  • Dương Thị Hưởng
  • 321 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/91688
  https://drive.google.com/file/d/1ycVl7lPdAvyUptuPV50Bc2zUmpR8ajtC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2022

Share This Page