Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật (NXB Chính Trị 2010) - Nguyễn Minh Đoan, 509 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Học' started by DerikBup, May 13, 2021.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Trong các chương trình đào tạo chuyên ngành luật học và trong hệ thống các khoa học pháp lý, môn lý luận về nhà nước và pháp luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Lý luận về nhà nước và pháp luật được coi là các tri thức cơ bản, bao quát toàn bộ đời sống nhà nước và pháp luật. Nắm vững những nội dung cơ bản này sẽ giúp cho bạn đọc có điều kiện cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành trong khoa học pháp lý, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
  Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu lý luận chung về nhà nước và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của học sinh, sinh viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản lần thứ ba có sửa chữa, bổ sung cuốn sách Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật. Cuốn sách tái bản lần này đã được cập nhật thêm những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, cuốn sách do PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn.
  • Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Minh Đoan
  • 509 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=240804
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 13, 2021

Share This Page