Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán (NXB Tài Chính 2007) - Nguyễn Thị Đông, 225 Trang

Discussion in 'Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội' started by quanh.bv, Mar 13, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để thực hiện chủ trương biên soạn lại giáo trình theo hướng cơ bản, hiện đại phục vụ cho đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành nói chung và chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán nói riêng, Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức biên soạn lại và cho tái bản giáo trình Lý thuyết hạch toán Kế toán lần thứ VII.
  Cuốn sách được tái bản trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc những đóng góp có ích của các thành viên Hội đồng khoa học, củ người phản biện, của đội ngũ giáo viên giảng dạy và các bạn gần xa để sửa đổi hoàn thiện về tính khoa học, hiện đại và thực tiễn.
  Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
  Chương 1: Bản chất của hạch toán kế toán
  Chương 2: Đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán
  Chương 3: Phương pháp chứng từ
  Chương4: Phương pháp tính giá
  Chương 5: Phương pháp đối ứng tài khoản
  Chương 6: Hệ thống tài khoản kế toán
  Chương 7: Phương pháp tổng hợp và cân đối
  Chương 8: Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
  Chương 9: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán
  Chương 10: Bộ máy kế toán và mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  • Giáo Trình Lý Thuyết Hạch Toán Kế Toán
  • NXB Tài Chính 2007
  • Nguyễn Thị Đông
  • 225 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1124
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 26, 2018

Share This Page